Klíčové úkoly

Úkoly identifikované v rámci plánu kontinuity činnosti jako prioritní akce, které se obvykle provádějí během prvních několika minut / hodin vyvolání plánu.


Key Task(s)

Tasks identified within a Business Continuity Plan as a priority action typically to be carried out within the first few minutes/hours of the plan invocation.

Použito v metodice