Kontinuita činnosti

Strategická a taktická schopnost organizace plánovat a reagovat na mimořádné události a narušení podnikání s cílem pokračovat v podnikání na přijatelné předem definované úrovni.


Business Continuity

The strategic and tactical capability of the organization to plan for and respond to incidents and business disruptions in order to continue business operations at an acceptable predefined level.

Použito v metodice