Kontinuita činnosti

Strategická a taktická schopnost organizace plánovat a reagovat na mimořádné události a narušení podnikání s cílem pokračovat v podnikání na přijatelné předem definované úrovni.

Použito v metodice