Kontinuita služby

Proces a postupy potřebné pro udržování nebo obnovu důležitých služeb, jako je "vzdálený přístup" nebo "podpora koncového uživatele" během přerušení provozu.


Service Continuity

The process and procedures required to maintain or recover critical services such as “remote access” or “end-user support” during a business interruption.

Použito v metodice