Kontrola

Každé opatření, které snižuje pravděpodobnost vzniku rizika nebo snižuje jeho dopad, pokud k němu dojde.


Control

Any action which reduces the probability of a risk occurring or reduces its impact if it does occur.

Použito v metodice