Kontrola stolu

Jedna metoda ověření konkrétní součásti plánu. Vlastník komponentu jej zpravidla přezkoumává za přesnost a úplnost a podpisuje.


Desk Check

One method of validating a specific component of a plan. Typically, the owner of the component reviews it for accuracy and completeness and signs off.

Použito v metodice