Kontrolní kultura

Nastavuje tón organizace, ovlivňuje ovládací vědomí svých lidí. Kontrolní kulturní faktory zahrnují integritu, etické hodnoty a kompetence osob subjektu: filozofie a provozní styl vedení, způsob, jakým vedení řídí autoritu a odpovědnost a organizuje a rozvíjí své lidi, a pozornost a smysl, který poskytuje rada.

Použito v metodice