Kontrolní prostředí

Celý systém kontrol, finanční a jiný, stanovený správní radou a vedením, aby mohl účinně a účinně provádět podnikání organizace v souladu se stanovenými cíli a cíli organizace.
Také zajistit dodržování zákonů a předpisů, zajistit ochranu organizace a zajistit spolehlivost informací o hospodaření a finančních informací.

Použito v metodice