Kontrolní rámec

Model nebo uznávaný systém kontrolních kategorií, který pokrývá všechny vnitřní kontroly očekávané v rámci organizace.

Použito v metodice