Kontrolní seznam

a) Nástroj pro připomenutí a nebo ověření, že byly dokončeny úkoly a byly k dispozici prostředky k hlášení stavu oživení.

b) Seznam položek (např. jmen nebo úkolů), které je třeba zkontrolovat nebo konzultovat.


Checklist

a) Tool to remind and /or validate that tasks have been completed and resources are available, to report on the status of recovery.

b) A list of items (e.g., names or tasks) to be checked or consulted.

Použito v metodice