Koordinátor cvičení

Osoba odpovědná za mechaniku pohybu cvičení.


Exercise Coordinator

The person responsible for the mechanics of running the exercise.

Použito v metodice