Koordinátor cvičení

Osoba odpovědná za mechaniku pohybu cvičení.

Použito v metodice