Koordinátor pro obnovu podnikání

Jednotlivec nebo skupina určená ke koordinaci nebo kontrole určených procesů obnovy nebo testování.


Business Recovery Coordinator

An individual or group designated to coordinate or control designated recovery processes or testing.

Použito v metodice