Kritická infrastruktura

Fyzická aktiva, jejichž neschopnost nebo zkáza by měla oslabující dopad na ekonomickou nebo fyzickou bezpečnost subjektu (např. organizace, komunity, národ).


Critical Infrastructure

Physical assets whose incapacity or destruction would have a debilitating impact on the economic or physical security of an entity (e.g., organization, community, nation).

Použito v metodice