Kritická služba

Kritické operační a / nebo podnikatelské podpůrné aktivity (poskytované buď interně nebo externě) požadované organizací k dosažení jejích cílů, tj. Služeb a / nebo produktů.


Critical Service

The critical operational and/or business support activities (either provided internally or outsourced) required by the organization to achieve its objective(s) i.e. services and/or products.

Použito v metodice