Kritická služba

Kritické operační a / nebo podnikatelské podpůrné aktivity (poskytované buď interně nebo externě) požadované organizací k dosažení jejích cílů, tj. Služeb a / nebo produktů.

Použito v metodice