Kritické obchodní funkce

Kritické operační a nebo obchodní podpory, které nemohly být přerušeny nebo nedostupné více než předem stanovený nebo předem stanovený časový rámec, aniž by to významně ohrozilo organizaci.


Critical Business Functions

The critical operational and/or business support functions that could not be interrupted or unavailable for more than a mandated or predetermined timeframe without significantly jeopardizing the organization.

Použito v metodice