Kritický dodavatel

Při pohledu zpět v logistickém procesu (v proudu) výrobku nebo služby, jakýkoli dodavatel, který by mohl způsobit narušení nebo výpadek kritických funkcí organizace, jak je dokumentováno v BIA. Kritickým dodavatelem může být kdekoli v procesu logistického zadávání klíčových obchodních funkcí zákazníka.

Použito v metodice