Krize

Výskyt a nebo vnímání, které ohrožuje operace, personál, hodnotu akcionáře, zúčastněné strany, značku, reputaci, důvěru a nebo strategické / obchodní cíle organizace.


Crisis

An occurrence and/or perception that threatens the operations, staff, shareholder value, stakeholders, brand, reputation, trust and/or strategic/business goals of an organisation.

Použito v metodice