Krizový štáb

Proces, kterým organizace řídí širší dopad kontinuity podnikání E / I / C, dokud není pod kontrolou nebo obsažena bez vlivu na organizaci nebo BCP, se dovolává jako součásti procesu řízení krizí.


Crisis Management

The process by which an organisation manages the wider impact of a Business Continuity E/I/C until it is either under control or contained without impact to the organisation or the BCP is invoked as a part of the Crisis Management process.

Použito v metodice