Kvalitativní hodnocení

Forma hodnocení, která analyzuje obecné struktury a systémy, které jsou v současné době zavedeny. Popisná metodika, která typicky zahrnuje mapování rizik a matice rizik. Tato hodnocení nezahrnují podrobné měření.

Použito v metodice