Lidské hrozby

Možné narušení operací vyplývajících z lidských akcí, které byly zjištěny během hodnocení rizik (např. Nespokojený zaměstnanec, terorismus, vydírání, práce, nepokoje).

Použito v metodice