Lidské zdroje

Lidské zdroje se používají k popisu lidí, kteří pracují pro společnost nebo organizaci, a oddělení odpovědného za správu zdrojů souvisejících se zaměstnanci. 


Human Resources

Human resources is used to describe both the people who work for a company or organization and the department responsible for managing resources related to employees.

Použito v metodice