Manuální postupy

Alternativní způsob práce po ztrátě IT systémů. Vzhledem k tomu, že pracovní postupy se stále častěji opírají o počítačové aktivity, zmírňuje se schopnost organizace opustit ruční alternativy. Nicméně dočasná opatření a pracovní metody mohou pomoci zmírnit dopad kontinuity podnikání E / I / C a dát zaměstnancům pocit, že něco udělají.


Manual Procedures

An alternative method of working following a loss of IT systems. As working practices rely more and more on computerised activities, the ability of an organisation to fallback to manual alternatives lessens. However, temporary measures and methods of working can help mitigate the impact of a Business Continuity E/I/C and give staff a feeling of doing something.

Použito v metodice