MAO

Maximální přijatelný výpadek

Jedná se o časový rámec, během něhož musí obnovení vstoupit v platnost předtím, než výpadek naruší schopnost organizace dosáhnout svých obchodních cílů a nebo přežití.

Použito v metodice