MBCI

Člen Institutu kontinuity podnikání

Tato certifikovaná členská třída je určena profesionálům, kteří mají alespoň tři roky zkušeností s kontinuitou podnikání a kteří absolvovali a složili zkoušku CBCI zásluhou.


MBCI

Member of the Business Continuity Institute

This certified membership grade is aimed at professionals that have at least three years’ experience in business continuity and who have taken and passed the CBCI Examination with merit.

Použito v metodice