MBCO

Minimální cíl podnikové kontinuity

Minimální cíl podnikové kontinuity je nejnižší přijatelná úroveň produktu nebo služby, která může být během přerušení tolerována. Pod touto minimální úrovní organizace již není schopna poskytovat přijatelnou úroveň produktu nebo služby nebo dosahovat svých obchodních cílů.


MBCO

Minimum business continuity objective

A minimum business continuity objective is the lowest acceptable level of product or service that can be tolerated during a disruption. Below this minimum level, the organization is no longer able to provide an acceptable level of product or service or to achieve its business objectives.

Použito v metodice