MBCP

Nejvyšší certifikační úroveň společnosti

MBCP je nejvyšší certifikační úrovní společnosti DRI International a je vyhrazena pro jednotlivce s významnými prokázanými znalostmi a dovednostmi v oblasti průmyslové kontinuity a obnovy po havárii.

Certifikace je přizpůsobena jednotlivcům, kteří mají nejméně pět let zkušeností s průmyslem a vyžadují vysokou míru angažovanosti průmyslu, stejně jako další a neustálé zvyšování úrovně znalostí a dovedností jednotlivce.

Žadatelé musí být schopni prokázat specifické a praktické zkušenosti v sedmi předmětech odborné praxe.

Použito v metodice