MBCP

Nejvyšší certifikační úroveň společnosti

MBCP je nejvyšší certifikační úrovní společnosti DRI International a je vyhrazena pro jednotlivce s významnými prokázanými znalostmi a dovednostmi v oblasti průmyslové kontinuity a obnovy po havárii.

Certifikace je přizpůsobena jednotlivcům, kteří mají nejméně pět let zkušeností s průmyslem a vyžadují vysokou míru angažovanosti průmyslu, stejně jako další a neustálé zvyšování úrovně znalostí a dovedností jednotlivce.

Žadatelé musí být schopni prokázat specifické a praktické zkušenosti v sedmi předmětech odborné praxe.


MBCP

Master Business Continuity Professional

The MBCP is DRI International's highest level of certification and is reserved for individuals with significant demonstrated knowledge and skill in the business continuity/disaster recovery industry.

The certification is tailored to individuals with at least five years of industry experience and demands a high level of industry commitment, as well as additional and continual enhancement of the individual’s knowledge and skill level.

Applicants must be able to demonstrate specific and practical experience in seven of the subject matter areas of the Professional Practices.

Použito v metodice