Měna plánu

Plány nepřetržitého provozu musí být udržovány (úklid) v odpovídajícím stavu. Měří se, jak jsou zachovány aktuální plány BC a CMT. Dobrá (nedávná) měna plánu je důležitá, pokud mají být plány spolehlivé.


Plan Currency

Business Continuity Plans must be maintained (housekeeping) to an adequate state. The measure of how up-to-date BC and CMT plans are kept. A good (recent) plan currency is vital if plans are to be reliable.

Použito v metodice