Měření

Měření je proces, který se provádí za účelem určení proměnné hodnoty.


Measurement

Measurement is a process that is carried out in order to determine the value of a variable.

Použito v metodice