Mise kritické aktivity závislost (i)

Kritické operační nebo podpůrné aktivity (buď poskytované interně nebo externě), na nichž závisí kritická aktivita mise, aby mohla plně splnit kritickou činnost mise.


Mission Critical Activity Dependency(ies)

The critical operational or support activities (either provided internally or outsourced) upon which a Mission Critical Activity is dependent to enable it to fully complete the Mission Critical Activity.

Použito v metodice