Mobilizace

Aktivace organizace pro obnovu v reakci na prohlášení o katastrofě.


Mobilization

The activation of the recovery organization in response to a disaster declaration.

Použito v metodice