Mobilní pohotovostní režim

Přepravitelné provozní prostředí - často velké přívěsové vozidlo - vybavené kancelářskými a výpočetními technikami, které lze v krátké době dodávat a nastavit na vhodném místě.


Mobile Standby

A transportable operating environment - often a large trailer - complete with office facilities and computer equipment that can be delivered and set up at a suitable site at short notice.

Použito v metodice