Mock Disaster

Jedna metoda výkonu týmů, v nichž jsou účastníci vyzváni k určení opatření, která by podnikli v případě konkrétního katastrofického scénáře.


Mock Disaster

One method of exercising teams in which participants are challenged to determine the actions they would take in the event of a specific disaster scenario.

Použito v metodice