MPD

Minimální doba plánování

Strategie obnovy, která je nezbytná, stanovená organizací, která určuje, jak dlouho se očekává, že strategie obnovy v rámci mimořádných plánů bude trvat, přičemž se spoléhá pouze na zdroje nebo závislosti identifikované v plánu.

Použito v metodice