MPD

Minimální doba plánování

Strategie obnovy, která je nezbytná, stanovená organizací, která určuje, jak dlouho se očekává, že strategie obnovy v rámci mimořádných plánů bude trvat, přičemž se spoléhá pouze na zdroje nebo závislosti identifikované v plánu.


MPD

Minimum Planning Duration

A recovery strategy imperative, established by an organization, which mandates how long each contingency plan’s recovery strategy is expected to endure, while relying only on resources or dependencies identified in the plan.

Použito v metodice