MPR

Minimální plánovací poloměr

Strategie obnovy, která je nezbytná, stanovená organizací, která určuje minimální zeměpisný rozsah události, kterou musí pohotovostní plány řešit.


MPR

Minimum Planning Radius

A recovery strategy imperative, established by an organization, which identifies the minimum geographic range of an event that its contingency plans must address.

Použito v metodice