Náhradní plán

Příprava specifická pro konkrétní událost, která je prováděna za účelem ochrany organizace před určitými a specificky identifikovanými riziky a nebo hrozbami.


Contingency Plan

An event specific preparation that is executed to protect an organization from certain and specific identified risks and/or threats.

Použito v metodice