Náklady na přerušení podnikání

Dopad na podnikání způsobený různými druhy výpadků, obvykle měřenými ztrátami příjmů.


Business Interruption Costs

The impact to the business caused by different types of outages, normally measured by revenue lost.

Použito v metodice