Nápravná opatření

Opravné akce jsou kroky, které jsou podniknuty k odstranění příčin stávajících neshod, aby se zabránilo opakování.

Proces nápravných opatření se snaží zajistit, aby existující neshody a potenciálně nežádoucí situace se nestaly znovu


Corrective Action

Corrective actions are steps that are taken to eliminate the causes of existing nonconformities in order to prevent recurrence.

The corrective action process tries to make sure that existing nonconformities and potentially undesirable situations don’t happen again.

Použito v metodice