Nápravná opatření

Opravné akce jsou kroky, které jsou podniknuty k odstranění příčin stávajících neshod, aby se zabránilo opakování.

Proces nápravných opatření se snaží zajistit, aby existující neshody a potenciálně nežádoucí situace se nestaly znovu

Použito v metodice