Nekonformita

Nekonformita je nedodržení nebo nesplnění požadavku. Požadavek je potřeba, očekávání nebo povinnost. Může být uvedena nebo předpokládána organizací nebo jejími zainteresovanými stranami.

Použito v metodice