Nepřetržitá dostupnost

Systém nebo aplikace, které podporují operace, které uživateli pokračují s malým až zanedbatelným dopadem na uživatele.


Continuous Availability

A system or application that supports operations which continue with little to no noticeable impact to the user.

Použito v metodice