Nevyřízené

a) Množství práce, které se hromadí, když systém nebo proces není k dispozici po dlouhou dobu. Tato práce musí být zpracována, jakmile bude systém nebo proces k dispozici a může trvat značné množství času na zpracování.

b) Situace, kdy nevyžádaný stav práce vyžaduje více času k akci než je k dispozici v běžných pracovních vzorcích. Za extrémních okolností může být nevyřízený stav natolik výrazný, že nevyřešené zálohy nelze odstranit.

Použito v metodice