Nevyřízené

a) Množství práce, které se hromadí, když systém nebo proces není k dispozici po dlouhou dobu. Tato práce musí být zpracována, jakmile bude systém nebo proces k dispozici a může trvat značné množství času na zpracování.

b) Situace, kdy nevyžádaný stav práce vyžaduje více času k akci než je k dispozici v běžných pracovních vzorcích. Za extrémních okolností může být nevyřízený stav natolik výrazný, že nevyřešené zálohy nelze odstranit.


Backlog

a) The amount of work that accumulates when a system or process is unavailable for a long period of time. This work needs to be processed once the system or process is available and may take a considerable amount of time to process.

b) A situation whereby a backlog of work requires more time to action than is available through normal working patterns. In extreme circumstances, the backlog may become so marked that the backlog cannot be cleared.

Použito v metodice