Nouzové služby

Obvykle se odkazuje na státní služby policie, požáru a ambulance.

Použito v metodice