Obchodní funkce

Obchodní jednotka v rámci organizace, např. pobočka / divize.


Business Function

A business unit within an organisation e.g. branch/division.

Použito v metodice