Obnova aplikací

Komponenta zotavení po havárii, která se konkrétně zabývá obnovou softwaru a dat obchodního systému po obnovení nebo nahrazení platformy pro zpracování.


Application Recovery

The component of Disaster Recovery that deals specifically with the restoration of business system software and data after the processing platform has been restored or replaced.

Použito v metodice