Obnova komunikace

Komponenta zotavení po havárii, která se zabývá obnovou nebo přemístěním telekomunikační sítě organizace nebo jejích součástí v případě ztráty.


Communications Recovery

The component of Disaster Recovery which deals with the restoration or rerouting of an organization’s telecommunication network, or its components, in the event of loss.

Použito v metodice