Obnova webu

Místo, které je v pohotovosti k použití během kontinuity provozu E / I / C, aby udrželo nepřetržitou činnost kritických aktivit organizace. Tento termín platí stejně pro kancelářské nebo technologické požadavky. Alternativní místa mohou být "studená", "teplá" nebo "horká".


Recovery Site

A site held in readiness for use during a Business Continuity E/I/C to maintain the business continuity of an organisation’s Mission Critical Activities. The term applies equally to office or technology requirements. Alternate sites may be ‘cold’, ‘warm’ or ‘hot’.

Použito v metodice