Obnovení systému

Postupy potřebné k tomu, aby se systém dostal do provozuschopného stavu, kde je možné spustit aplikační software proti dostupným datům. Obnova systému závisí na dostupnosti živého systému, tzn. Po obnovení systému.

Použito v metodice