Obnovení systému

Postupy potřebné k tomu, aby se systém dostal do provozuschopného stavu, kde je možné spustit aplikační software proti dostupným datům. Obnova systému závisí na dostupnosti živého systému, tzn. Po obnovení systému.


System Restore

The procedures necessary to get a system into an operable condition where it is possible to run the application software against the available data. System restore depends upon having a live system available i.e. follows system recovery.

Použito v metodice