Ochrana da

Statutární požadavky na správu osobních údajů způsobem, který neohrožuje nebo znevýhodňuje osobu, na kterou se vztahuje.


Data Protection

Statutory requirements to manage personal data in a manner that does not threaten or disadvantage the person to whom it refers.

Použito v metodice