Ochrana da

Statutární požadavky na správu osobních údajů způsobem, který neohrožuje nebo znevýhodňuje osobu, na kterou se vztahuje.

Použito v metodice