Odezva na katastrofu

Odpověď organizace na katastrofu nebo jinou významnou událost, která může významně ovlivnit organizaci, její lidi nebo schopnost produktivního fungování.


Incident Response

The response of an organization to a disaster or other significant event that may significantly impact the organization, its people, or its ability to function productively.

Použito v metodice