Odezva na katastrofu

Odpověď organizace na katastrofu nebo jinou významnou událost, která může významně ovlivnit organizaci, její lidi nebo schopnost produktivního fungování.

Použito v metodice