Odmítnutí systému

Selhání IT systému po delší dobu, což může mít vliv na schopnost organizace udržet si běžné obchodní aktivity.

Použito v metodice