Odmítnutí systému

Selhání IT systému po delší dobu, což může mít vliv na schopnost organizace udržet si běžné obchodní aktivity.


System Denial

A failure of the IT system for a protracted period, which may impact an organisation's ability to sustain its normal business activities.

Použito v metodice