Odolnost

Schopnost organizace, personálu, systému, sítě, činnosti nebo procesu absorbovat dopad přerušení, přerušení a nebo ztráty podniku a nadále poskytovat minimální přijatelnou úroveň služeb.

Použito v metodice